O nas

Tworzymy dla naszych klientów bezpieczne strony internetowe które wyróżniają się prędkością działania jak i indywidualnością, pomagamy promować twoją firmę jak i produkty, aktualizujemy modyfikacje podesłane przez ciebie, specjalizujemy się w optymalizacji stron i ich zabezpieczaniem jest to nasza misja w sieci internetowej.

Twoja firma!

Strona internetowa nie tylko informuje, czym zajmuje się twoja firma, ale także pomaga zdobywać klientów.
Zaprojektujemy i postawimy
stronę internetową, dzięki której
rozwiniesz swoją firmę.

Twoja firma!

Strona internetowa nie tylko informuje, czym zajmuje się twoja firma, ale także pomaga zdobywać klientów.
Zaprojektujemy i postawimy
stronę internetową, dzięki której
rozwiniesz swoją firmę.

Dostęp do witryny

Jak ustawić dostęp do strony internetowej.

.htaccess to plik konfiguracyjny używany przez serwery WWW, do kontrolowania sposobu, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp do treści. W szczególności .htaccess służy do kontrolowania dostępu do stron internetowych i katalogów na serwerze. Może być używany do definiowania przekierowań, zabezpieczania katalogów hasłem, a nawet blokowania złośliwych gości.

Przekierowania

Oto kilka przykładów wykorzystania .htaccess:

				
					Redirect 301 /stara-strona.html http://www.example.com/nowa-strona.html
ErrorDocument 404 http://www.example.com/error404.html
ErrorDocument 500 http://www.example.com/error500.html
ErrorDocument 404 /index.php
				
			
Możesz użyć .htaccess do tworzenia przekierowań z jednej strony na drugą. Na przykład, jeśli chcesz przekierować odwiedzających ze starej strony na nową, możesz użyć następującego kodu w pliku .htaccess:
Ochrona hasła

Oto kilka przykładów wykorzystania .htaccess:

				
					AuthType Basic
AuthName "Zabezpieczony obszar"
AuthUserFile /path/to/password/file
Require valid-user
				
			
Możesz także użyć .htaccess do ochrony hasłem katalogów na swoim serwerze. Jest to przydatne, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do niektórych stron swojej witryny. Aby to zrobić, użyjesz następującego kodu w pliku .htaccess:
Kontrola zapytań

Zapytanie odmów, zezwól

				
					Order Deny,Allow
Deny from 123.456.789
				
			
To tylko kilka przykładów wykorzystania .htaccess. Istnieje wiele innych sposobów wykorzystania go do dostosowania sposobu, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp do Twojej witryny.
&

Podsumowanie

To tylko kilka przykładów wykorzystania .htaccess. Istnieje wiele innych sposobów wykorzystania go do dostosowania sposobu, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp do Twojej witryny.
				
					# Block access to all php files
<FilesMatch \.php$>
Order Deny,Allow
Deny from all
</FilesMatch>

# Redirect users to a different domain
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old-domain\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old-domain\.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.new-domain.com/$1 [R=301,L]

# Redirect users to a different page
RewriteEngine On
RewriteRule ^old-page\.html$ /new-page.html [R=301,L]

# Restrict access to a folder
<Directory /folder/restricted>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

# Force HTTPS
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
				
			

Copyright © 2022 Web Duo

Jak wygląda współpraca z nami.

1.

Pierwszy etap

Omówienie projektu.

W trakcie pierwszych rozmów, ustalamy zasady wzajemnej współpracy dotyczącej państwa oczekiwań

2.

Drugi etap​

Zarys projektu i sposób jego realizacji

Przedstawiamy państwu wstępny projekt i  plan jego realizacji.Ustalamy koszt i termin realizacji waszego zamówienia.

3.

Trzeci etap

Zakończenie projektu.

 Po ostatecznej akceptacji projektu zawieszamy stronę na  ustalonym serwerze. Jest to moment kiedy wasza strona  jest widoczna w sieci na komputerze, tablecie i smartphonie.